På gång

I Bordunernas värld

14 juli 2019, 16:00 Håverud Dalsland Center
konsert med Alban Faust och Uli Hinderer, med flera

25 år med Alban & Josué

30 juli 2019, 16:00 Håverud Dalsland Center
konsert

Dalslands Spelmansorkester

3. augusti 2019, Uddevalla Folkmusikfestival
Dalslands Spelmansorkester under ledning av Alban Faust
spelar till dans (kväll)

8. augusti 2019, 16:00 Håverud Dalsland Center
Dalslands Spelmansorkester under ledning av Alban Faust

Alban & Josué och Dalslands Spelmansorkester

24 augusti 2019, 13:00 - 22:00 Spelmansstämma i Håverud
bl. a. med Alban & Josué och Dalslands Spelmansorkester

Alban & Josué

25 augusti 2019, 19:00 Vättlösa Kyrka
Sommarmusik med Alban & Josué
info