Musette Béchonnet

Musette "Béchonnet" & Cornemuse des Bourbonnais

Säckpipan är baserad på Joseph Béchonnets (1820-1900) vidareutveckling av den franska säckpipan Cornemuse du Centre.
Han bodde i Effiat på gränsen mellan Auvergne och Boubonnais och var träskomakare och svarvare. Béchonnet lyckades att bygga en nästan kromatisk spelpipa/chanter, som räckte över 1 1/2 oktaver.
Dessutom la han till en tredje bordun på baksidan av spelpipan / mellanbordunstocken (tête) och använde sig av en blåsbälg istället för munblåsningen.
Fingersättningar & Tonomfång D/G
Fingersättningar & Tonomfång F/Bb
Fingersättningar & Tonomfång G/C
Fingersättningar & Tonomfång A/D

Många spelpipor, byggda av dagens säckpipstillverkare, har sina rötter i Béchonnets uppfinning.

Jag bygger min Musette Béchonnet med två (en respektive två oktaver under spelpipans bottenton ,6-fingergrepp) eller tre borduner (+ samma oktav som spelpipans bottenton).
Stora bordunen ligger antingen över axeln eller är framåtlutad.

Precis som alla mina säckpipor erbjuder jag en munblåst och en bälgblåst variant.

Följande stämningar finns till förfogande (6-fingergrepp/3-fingergrepp):
a/d, g/c, f/bess

Franska Säckpipor stämda i d/g kallas i regel Cornemuse des Bourbonnais.

Utsmyckningen av de individuella dubbelstockarna är alltid särskild rolig och utvecklande.

Musette Béchonnet

Herdepipa

Herdepipa ("Schaper Pfeiff")

Det är min fria tolkning av den så kallade Schaper Pfeiff som vi hittar i Michael Praetorius berömda Syntagma Musicum (Wölfenbüttel, 1619) .

Herdepipan har en konisk chanter/spelpipa, där ljudet alstras genom ett dubbelt rörblad.
De kan överblåsas en halv oktav och man klarar därmed av att spela över 1½ oktaver inklusive nästan alla halvtonssteg.

 

De två bordunerna sitter parallellt i en dubbelstock och är stämda i en respektive två oktaver under spelpipans bottenton ("6-fingergrepp").

Bordunerna, som har enkla rörblad, ligger antingen över axeln eller är framåtlutade.

Följande stämningar finns till förfogande:

a/d
g/c
f/bess
d/g
(6-/3-fingergrepp)

Herdepipa