Music from Dalsland played by musicians from Dalsland.

On most tracks Alban Faust, on the keyed-fiddle and bagpipes,
plays traditional pieces together with the National Folkmusicians
Clas-Göran Jansson and Robert Eriksson , of whom both play fiddle.

Also there are several ballads sung by Gun-Britt G:son Lundström together with Nils Lundström on piano and Peter Söderlund on flute in several solos.

The album contains solely music from Dalsland.
Bôrtemé was recorded at the Culture Centre in Mellerud.

song list:

 1. Kadrilj från Bäckefors 4.06
 2. Polska från Katteberg, Ör 2.26
 3. Piplåt från Yttre Rendalen, Norge 2.18
 4. Kersti lilla 3.30
 5. Polska från Töftedal 2.24
 6. Om å om igen 2.27
 7. Grötemjöl 2.12
 8. Vals från Dals-Ed 2.33
 9. Tokvals från Nössemark 3.17
 10. Ebba Brahes polska 1.53
 11. Ebba Brahes polska från Grinstad 1.34
 12. Polska från Bolstad 2.19
 13. Neptuns polska från Frändefors 2.09
 14. Mig lyster i lunden att vara 2.46
 15. Alla Herrans möjligheter 3.26
 16. Polska från Grinstad 3.22
 17. Polska från Ödskölt 1.23
 18. Men går jag över ängarna 3.57
 19. Dalslandspolska 0.59
 20. Polska från Åmål 2.24
 21. Vackrast av dem alla 3.29

(click on a song title to download a mp3-file with a sound example)

musicians:

Robert Eriksson, Alban Faust, Clas-Göran Jansson, Gun-Britt G:son Lundström, Nils Lundström, Peter Söderlund